gối kê thép 2 chân H25-H130 - BTCHAIRC Gối kê thép 2 chân – Tie...