Gối kê thép dài mã CBC chất liệu thép CT3 Ghế kê thép dầm tiếp diễn &#82...