gối kê thép 2 chân BTCHAIRC H130 Gối kê thép 2 chân – Cli...